5 สัญญาณโรคมะเร็งช่องปาก 

T

คุณผู้ชายทุกท่านทราบหรือไม่ว่า มะเร็งช่องปาก เป็นโรคมะเร็งร้ายใกล้ตัวที่พบได้บ่อยในคนไทย โดยเฉพาะในเพศชาย โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติประเทศไทยได้รวบรวมสถิติข้อมูลมะเร็งระหว่าง พ.ศ.2559 – 2561 พบมีผู้ป่วยมะเร็งช่องปากเฉลี่ยวันละ 11 คน พบได้บ่อยใน 10 อันดับแรกของมะเร็งทั่วร่างกาย และพบได้มากเป็นอันดับ 6 ของโรคที่พบในชายไทย 

https://en.wikipedia.org/

ตำแหน่งใดที่มักพบมะเร็งช่องปาก

มะเร็งช่องปาก คือ เนื้องอกชนิดร้ายแรงที่เกิดขึ้นที่ริมฝีปากและบริเวณต่าง ๆ ภายในช่องปาก ซึ่งตำแหน่งที่มักพบมะเร็งช่องปาก ได้แก่  

 • ริมฝีปาก
 • ลิ้น 
 • ใต้ลิ้น 
 • ลิ้นไก่
 • ต่อมทอนซิล
 • เหงือก 
 • กระพุ้งแก้ม 
 • พื้นช่องปาก
 • เพดานปาก 
 • กระดูกขากรรไกร 
 • ลำคอส่วนบน

มะเร็งช่องปาก สาเหตุเกิดจากอะไร

 • สูบบุหรี่ สูบยาเส้น  
 • ดื่มแอลกอฮอล์ 
 • เคี้ยวหมาก พลู เป็นประจำ 
 • ใส่ฟันปลอมที่มีขนาดไม่พอดี 
 • มีแผลเรื้อรังในช่องปาก 
 • มีฟันผุเป็นประจำ 
 • สุขภาพภายในปากไม่ดี 
 • มีฟันที่แหลมคมเกินไป 
 • โดนแสงแดดโดยตรงมากเกินไปหรือเป็นประจำ (เสี่ยงต่อมะเร็งริมฝีปาก)  

https://en.wikipedia.org/

โรคมะเร็งช่องปาก สังเกตได้อย่างไร 

มะเร็งช่องปากมีหลายชนิด แต่ที่พบได้บ่อยที่สุด คือ ชนิด Squamous cell carcinoma เกิดจากเซลล์ของเยื่อบุผิวช่องปาก และมีได้หลายอาการ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เป็น และสามารถสังเกตสัญญาณเตือนได้ดังนี้ 

 • มีก้อนนูน ฝ้าขาว หรือ เป็นรอยปื้นแดงในช่องปาก 
 • มีอาการชา หรือเจ็บบริเวณใบหน้า ปาก และลำคอ โดยไม่มีสาเหตุ 
 • มีแผลเรื้อรังในช่องปาก เป็นนานมากกว่า 3 สัปดาห์ 
 • มีเลือดออกผิดปกติในช่องปาก
 • ปวดในช่องปาก หรือ ปวดหู
 • ฟันโยก ฟันคลอน หรือ ฟันหลุด 
 • มีก้อนที่คอ เคี้ยวอาหารและกลืนลำบาก 
 • หุบปาก อ้าปากลำบาก 
 • ต่อมน้ำเหลืองใต้คางและลำคอโต ลูบคลำไม่เจ็บ
 • แผลถอนฟันไม่หายในเวลา 1 เดือน 
 • น้ำหนักลด มีอาการอ่อนเพลีย 

โรคมะเร็งช่องปากหายไหม 

หากพบอาการผิดปกติและรีบเข้าทำการรักษาตั้งแต่ระเร็งช่องปากระยะแรก ๆ จะมีโอกาสรักษาได้หายขาด และมีผลกระทบต่อกิจวัตรประจำวันน้อยมาก หรือแม้แต่มะเร็งช่องปากระยะสุดท้าย แต่ถ้าหากรอยโรคยังไม่แพร่กระจายไปยังบริเวณสำคัญอื่น ๆ ในร่างกาย เช่น ปอด ก็สามารถมีโอกาสรักษามะเร็งช่องปากหายได้เช่นกัน แต่ทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับตำแหน่งของมะเร็ง ระยะของโรค และอาการของโรค เป็นองค์ประกอบ 

มะเร็งช่องปาก วิธีรักษาทำอย่างไร 

 • ผ่าตัด : มักจะใช้รักษามะเร็งช่องปากระยะแรก – มะเร็งช่องปากระยะที่ 3 
 • รังสีรักษา : การใช้รังสีเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งแบบเฉพาะที่ หรือบริเวณต่อมน้ำเหลืองที่คอ ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคี้ยว กลืน และออกเสียงได้เป็นปกติขึ้น 
 • ยาเคมีบำบัด : การให้ยาเคมีบำบัดมักจะใช้ควบคู่กับการใช้รังสีรักษา หรือควบคู่ไปกับการผ่าตัด เนื่องจากปัจจุบันการใช้ยาเคมีบำบัดเพียงอย่างเดียวแทบจะไม่ได้ผล หรือได้ผลน้อยมาก 

วิธีป้องกันมะเร็งช่องปากด้วยตนเองแบบง่าย ๆ  

 • งดสูบบุหรี่ 
 • งดดื่มแอลกอฮอล์ 
 • งดการเคี้ยวหมาก 
 • เลือกขนาดฟันปลอมให้พอดีกับเหงือก 
 • ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันทุก ๆ 6 เดือน